Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дипломатическият институт представи изданието „Енергийна и климатична дипломация“ с участие на автори от Стопанския факултет

   

07.07.2021

 

През месец юли 2021 г. излезе от печат шестото издание на сборника „Енергийна и климатична дипломация“ и петнадесето от поредицата „Външнополитически изследвания“ на Дипломатическия институт. Тазгодишната публикация се фокусира върху три направления по темата – стратегически въпроси, регулации и законодателство, както и инвестиции и алтернативни възобновяеми енергийни източници, в това число геотермална енергия и преработка на био отпадъци. Традиционно в изданието се включват и автори от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

bdi-1

В рамките на стратегическото направление, централна място заема публикация, свързана с инициативата „Три морета“ и председателството на Република България на форума в периода 08-09 юли 2021 г. Статията се концентрира върху историческото развитие на инициативата и възможностите, които тя предоставя за по-добра енергийна, транспортна и дигитална свързаност. Останалите две публикации обхващат ролята на енергийната сигурност в дейността на НАТО, както и енергийните отношения между ЕС и Украйна. Техни автори са гл. ас. Милен Кисьов от Военна академия „Георги Раковски“ и г-н Алексей Маргоевски, репортер в Българската телеграфна агенция (БТА) и докторант в УНСС.

bdi-2

Второто направление включва теми, свързани с регулативните промени в енергийната политика на ЕС, в контекста на Европейската зелена сделка и тяхното отражение върху структурата на българския енергиен сектор. Автори в това направление са: доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, г-жа София Савова, експерт в агенцията за регионално икономическо развитие Стара Загора, г-жа Любомира Ганчева, съветник по енергийните въпроси в Администрацията на президента на Република България и докторант в Стопанския факултет, г-жа Илина Стефанова, координатор на проекти за енергийна ефективност към Организацията за индустриално развитие към ООН, г-жа Виктория Димитрова (студент в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ на Стопанския факултет) и г-н Павлин Стоянов, правни консултанти в енергийния сектор.

bdi-3

Третото направление обхваща теми, свързани с ролята и мястото на био отпадъците и геотермалната енергия в нулево-въглеродната икономика, като автори на статиите са предприемачи в енергийния сектор – г-н Цветозар Захариев и г-н Георги Кортов.

 

Можете да изтеглите сборника „Енергийна и климатична дипломация“ от този линк .