Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

23.02.2021

 

На 23 февруари 2021 г. дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия в онлайн платформата Teams.

zashtiti-feb-2021

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са от магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и предишната енергийна програма в катедрата – „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“:

  • Бистра Тодорова с тема „Изграждане, управление и икономически анализ на покривна фотоволтаична инсталация, с мощност 30kWp, за продажба на електрическа енергия ” и научен ръководител д-р Петър Ташев
  • Весела Звезданова с тема „Финансов модел в съответствие с ангажиментите на Република България по директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност ” и научен ръководител ас. Мария Трифонова
  • Веселин Белопитов с тема „Отпадъци от опаковки - възможности за обратно изкупуване - екологичен и финансов анализ” и научен ръководител д-р Петър Ташев
  • Данаил Николов с тема „Ролята на хидроенергийния сектор в българското зелено възстановяване” и научен ръководител ас. Мария Трифонова
  • Павлин Костов с тема „Анализ и подобряване на системата за управление на качеството във EVN България” и научен ръководител ас. Мария Трифонова
  • Рени Панчева с тема „Кръговата икономика — възможности и предизвикателства пред България и Европа” и научен ръководител д-р Петър Ташев
  • Росица Досева с тема „Управление на отпадъците в ЕС и у нас – политика, финансови инструменти” и научен ръководител д-р Петър Ташев
  • Хюджун Ким с тема „Соларната енергетика в контекста на българо-корейските икономически взаимоотношения” и научен ръководител доц. д-р Камен Нам