Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

25.02.2020

 

 

На 25 февруари 2020 г. дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

 

IUO

 

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са:

 

  • Цветелина Петрова, маг. програма „Управление на иновациите в публичния сектор“, с тема „Изследване и анализ на взаимовръзките наука-бизнес-държава; Тройната спирала в практиките на "Монделийз България" ЕООД“ и научен ръководител гл.ас. д-р Емил Митов
  • Карина Рашева, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Потенциал за ускоряване на битовата газификация в България“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
  • Борислав Белчев, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Управление и оптимизация на експлоатационните и енергийни разходи в хотел "Ястребец"„ и научен ръководител х.ас. д-р Петър Ташев
  • Силвия Лазарова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Сравнителен анализ на инвестиция в средни и малки фотоволтаични мощности“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
  • Веселина Калпазанова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Влияние на производството на ВЕИ върху електропреносната мрежа на Република България и икономически ефекти. Средства за осигуряване на спомагателни услуги“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев