Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Деканът на Стопанския факултет взе участие в делегация за установяване на връзки с образователни институции в Китай

   

16.09.2017

 

Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски взе участие в двуседмичен семинар в Китай, посветен на установяване на връзки между български и китайски образователни институции, който бе организиран от инстититут "Конфуции".

Сред членовете на българската делегация бяха ректорът на Университета за национално и световно стопанство, проф. д.ик.н. Стати Статев. заместник-ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски доц. Юрий Кучев, деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ, проф. Божидар Ангелов, председателят на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ доц. Лиляна Вълчева, преподаватели във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

 

1

 

На срещите с представители на Пекинския университет за чужди езици и култури, Университета за чуждоезиково образование, Университета за международен бизнес и икономика бяха обсъдени нови форми на сътрудничество, които наред с разширяванe на обмена на студенти и преподаватели, организиране на съвместни летни школи, общи изследователски проекти и публични лекции, включват и съвместни университетски програми, развиващи компетентности съответно за българската и китайската икономика и бизнес.

 

5s

 

Делегацията бе приета от посланика на Република България в Китай, г-н Григор Порожанов, от когото получи уверение за подкрепата на посолството за разширяването на културните и образователни връзки межу България и Китай.

 

7

 

На среща с г-н Женгмин Лиу, изпълнителен директор на Silk Road Fund, инвестиционен фонд за инициативата "Един пояс, един път" бяха обсъдени перспективите за реализиране на икономически проекти, областите на интерес и условията за финансиране.

 

4

 

С г-жа Чън Лися, ръководител на института Конфуций в Пекинския университет за чужди езици и култури бяха набелязани следващи стъпки за разширяване на междууниверситетското сътрудничество, увеличаване на броя на съвместните културни и образователни инициативи, създаване на допълнителни възможности за изучаване на китайски език в контекста за образованието по икономика и бизнес.

 

2s