Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев участва в международната конференция „Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход“

   

16.10.2020

 

На 16 октомври деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев беше модератор на панела „Зелената сделка и особеностите на българския енергиен преход“ в международната конференция „Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход“, организирана от Института за енергиен мениджмънт в сътрудничество с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България и съвместно с Националната енергийна камара и гръцкия Институт за енергетика в Югоизточна Европа (IENE).

GreenDeal

 

Участниците в конференцията дискутираха какви промени предстоят във връзка с новата Зелена сделка и каква ще е нейната „цена“ на европейско и национално ниво. Програмата се фокусира върху необходимостта от справедлив енергиен преход и неговите специфики за България, важните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани, и наложителните мерки, за да бъде преходът успешен.

В конференцията участваха представители на български и европейски институции, асоциации и компании. Първият панел се фокусира върху европейските и регионални аспекти на политиката в тази област. Вторият панел адресира основно електрификацията като гръбнак на Зелената сделка (дигитализация, big data, съхранение на енергия, либерализация на пазара на дребно, развитие на мрежата и ценови нива – ролята им за въглеродната неутралност), аспекти, свързани с енергийната ефективност, и т.н. Третият панел, модериран от доц. Георгиев, се проведе под формата на Кръгла маса и акцентира конкретно върху основни проблеми на енергийното развитие в България в контекста на европейската и регионална картина. Основните теми бяха въгледобивът, енергийна бедност, ролята на природния газ, регионалните инициативи в България, справедливият енергиен преход и др.