Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Държавен изпит и защита на магистърски тези в магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

   

23.09.2021

 

На 13 октомври 2021 г. от 9 часа ще се проведе държавен изпит (в сградата на Стопански факултет) и защити на магистърски тези (MS Teams) за МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите.

feba

Заявления за държавен изпит студентите да изпращат от 4 до 7.10.2021 г. на инсп. Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

  • Бланката за държавен изпит може да свалите от тук .

 

Заявления за защита на магистърска теза да изпращат от 4 до 7.10.2021 г. на инсп. Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

  • Бланката за защита на магистърска теза може да свалите от тук .

 

Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит и защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.
  2. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавния изпит.
  3. Студентите задължително трябва да носят и 2 броя снимки паспортен формат, които да оставят на инспектор „магистри“ в кабинет 130 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер.