Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Център за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски"

   

02.10.2010

 

zala224

 

На 29.09.2010 бе официално открита новата зала на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски" (обновена зала 224 в Ректората).

 

В залата от началото на тази учебна година ще се четат Харвардските курсове "Raising a Nation: Perspectives on Growth and Development" и "Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development", които през изминалата бяха провеждани в зала 417 на Стопански факултет.

 

Центърът за икономически стратегии и конкурентоспособност ще работи за постигането на следните цели:

  • да послужи като трансмисия за трансфер на върхови образователни технологии от световни лидери, като Университета Харвард в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
  • да генерира идеи за подобряване на конкурентноспособността на българското висше образование на световния образователен пазар
  • С участието на световни лидери като Джоузеф Стиглитц и Майкъл Портър, да разработи дългосрочна стратегия за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия, отрасли и на българската икономика като цяло, на стратегии и политики за икономическо развитие в духа на Стратегията за икономически растеж и заетост 2020 на ЕС за изграждане на основано на знанието общество в България.

 

Сред основните задачи са:

  • За постигане на целите, които си поставя ЦИСК да привлече световни лидери, като Майкъл Портър, професор в Университета Харвард, най-добрия експерт по конкурентноспособност в света, Джозеф Стиглитц, Нобелов лауреат по икономика.
  • Първата стъпка в изпълнение на тази задача вече е направена. С решение на Академичния съвет, на Джозеф Стиглитц и Майкъл Портър бе присъдено почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет. Предстои тяхно посещение в София.
  • ЦИСК да спомогне за утвърждаването на стила на преподаване на Харвард в Софийския университет чрез въвеждане на курсове от лекции на преподаватели от Харвард в Стопанския, Юридическия и други факултети на Софийския университет, които да прераснат в съвместни магистърски програми.
  • Първата стъпка в изпълнение на тази задача вече е направена. През изминалата учебна година, в Стопанския факултет бяха проведени два курса по конкурентноспособност, които са въведени в много други университети по целия свят.
  • ЦИСК да провежда ежегодни конференции по актуални теми на конкурентноспособността, стратегии и политики за икономическо развитие в духа на Стратегията за икономически растеж и заетост 2020 на ЕС.
  • ЦИСК да организира и активно да участва в създаването на ежегодни конюнктурни обзори за състоянието на българската икономика.
  • ЦИСК да издава серия от студии в областта на икономическите стратегии и конкурентноспособността.