Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и Софийският университет „Св. Климент Охридски" подписаха споразумение за сътрудничество

   

10.09.2021

 

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД и Софийският университет „Св. Климент Охридски" подписаха споразумение за сътрудничество с цел реализиране на съвместни инициативи за ускорено развитие на иновационния потенциал в българския енергиен сектор. Рамковото споразумение бе подписано от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и изпълнителния директор на БЕХ ЕАД Валентин Николов. На срещата присъстваха и служебният заместник-министър на енергетиката Мирослав Дамянов, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и представители на БЕХ ЕАД.

снимка 1-min

Двете страни се договориха да осъществяват съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в направленията ядрена енергетика, ядрена техника, ядрена физика и химия, геология и проучване на природни ресурси, внедряването на иновативни енергийни технологии, изкуствен интелект, технологично предприемачество и иновации в информационните технологии, енергийни пазари и услуги и други.

Споразумението предвижда БЕХ ЕАД заедно със Стопанския факултет, Геолого-географския факултет и Физическия факултет на Алма матер да създават работни групи по иновационни проекти за осигуряване на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия, както и постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. Планирано е и със съвместни усилия да бъдат разработвани проектни предложения до финансиращи институции и организации, осигуряващи ресурс за реализацията на иновативни енергийни проекти.

снимка 2-min

БЕХ ЕАД и Софийският университет ще си сътрудничат за развитието на експертния и научноизследователския опит и капацитет, както и за технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни. БЕХ ЕАД ще подсигури студентски стажове и практики с посещения на място в обектите от холдинговата група, като се предвижда и подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите, създаване на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.