Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Българска асоциация на КСО специалистите и Софийският университет обединяват усилия за обучение на експерти в отговорно и устойчиво управление

   

07.07.2021

 

Популяризирането на новата магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ и възможността да бъдат подготвени повече висококвалифицирани специалисти в областта на отговорното и устойчиво управление е основата на новото споразумение, подписано в края на юни между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българска асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

BAKSOS

Споразумението предвижда още обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, свързани с устойчивото развитие на бизнеса и корпоративната социална отговорност, включително въвеждане на нови курсове и специалности, както и представяне на реални казуси от практиката на членовете на БАКСОС и включването им в учебния процес.

„Утвърждаването на професията, повишаване на обществената информираност и познания за нейните етични норми и стандарти и развитие на информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина са измежду основните цели на БАКСОС. Затова приветстваме създаването на новата магистърска програма и очакваме да участваме активно в нейното популяризиране“, заяви д-р Марина Стефанова, председател на УС на професионалната организация.

„Новата магистърска програма на Стопанския факултет за отговорно и устойчиво управление препотвърждава ангажимента на Софийския университет във връзка с Целите за устойчиво развитие. С подписаното споразумение затвърждаваме лидерската си позиция в тази съвременна област на мениджмънта и съгласуваме приоритетите си с водещите компании в тази сфера“, заяви деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

Предвидени са още провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Софийския университет.

Повече за програмата можете да видите тук.