Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организират първата програма за студенти IR Junior Class 2021

   

18.10.2021

 

Ако сте:

 • Студенти, обучаващи се в специалностите: счетоводство и контрол, финанси, стопанско управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или близки до тези специалности;
 • На възраст между 21-24 г.;
 • Имате минимум успех от обучението много добър 4,50;
 • Минимум две завършени години в бакалавърска степен. За студентите, обучаващи се в магистърски програми – завършен първи курс на обучение. За студентите, обучаващи се в специалност право – завършен втори курс на обучение;
 • С интерес в областта на капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни комуникации, финансов анализ;
 • Владеете английски език и/или втори западен език.

 

Програмата включва следните теоретични модули:

 • Капиталови пазари и инвеститори;
 • Основи на IR Мениджмънта;
 • Финансов анализ на публичната компания;
 • Национална и европейска правна рамка на IR регулацията;
 • Финансови и нефинансови комуникации.

В края на програмата е предвидено практическо обучение в компания или организация партньор на програмата. Програмата завършва с изпит. Успешно преминалите участници ще получат покана за церемонията по връчване на Годишните награди по връзки с инвеститорите през декември 2021 г. в гр. София.

jr junior

Лектори: юристи, финансисти и професионалисти в областта на капиталовите пазари, корпоративно управление и връзки с инвеститорите.

Не пропускайте своя шанс за кариерно развитие и кандидатствайте още днес на: info@abird.info в срок до 10 ноември 2021 г.

 

Начало на програмата: 22.11.2021 г.

Програмата се провежда онлайн.

Необходими документи: биографична справка, мотивационно писмо и документ, удостоверяващ специалността, в която се обучава, както и средния успех от обучението.

Обучението е безплатно. Програмата покрива разходите на избраните участници за обучение, учебни материали.

 

За повече информация: www.abird.info и + 359 2 9882413