Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Ас. д-р Деян Радев представи резултати от проект по ННП „Петър Берон“ на научна конференция в Университета Оксфорд

   

15.09.2021

 

На 14 септември 2021 г. ас. д-р Деян Радев представи резултати от проекта „Ефектът на Брекзит върху Европейската банкова система и реална икономика“ на престижната научната конференция по финанси и банкиране IFABS 2021, организирана от Университета Оксфорд.

снимка 1 оксфорд

Проектът е финансиран от ННП „Петър Берон и НИЕ“ на Фонд „Научни изследвания“ на МОН, целяща реинтеграция в българската научна общност на перспективни български учени, работещи в научни организации в чужбина.

снимка 2 оксфорд

Основните резултати от изследването на д-р Радев са, че изходът от британския референдум за напускане на ЕС е бил неочакван за финансовите пазари и е довел до намаляване на банковото кредитиране към реалната икономика. Интересно откритие е, че намалението не идва непременно от британските банки, а от Европейски банки с експертиза в търгуването на ценни книжа. Д-р Радев обяснява резултата с това, че във времена на нисък икономически растеж банките не успяват да намерят достатъчно на брой печеливши проекти за финансиране и пренасочват наличните си средства към ценни книжа с по-висока доходност. Друг интересен резултат е, че акциите на големите британски банки не се сриват непосредствено след Референдума за Брекзит, което говори, че в британската банкова система все още съществува проблемът „прекалено голям, за да се провали“ („too big to fail“), който бе в основата и на Глобалната финансова криза от 2008-2009. Благоприятно влияние върху акциите на британските банки непосредствено след референдума оказва и наличието на операции и дъщерни дружества в EU-27.

 

Допълнителна информация за „Петър Берон и НИЕ“
Общата цел на програмата „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Специфичните цели на програмата включват: насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход); подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България; повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България; трансфер на знания и умения към базовата организация.