Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Алма матер беше домакин на съвместния международен икономически научен форум „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“

   

02.10.2017

 

Провокирани от значителните промени в индустриалното производство и икономическите процеси, предизвикани от бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство и Икономическият институт на Българската академия на науките организираха съвместно Международната научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“.

2

В официалното откриване на форума взеха участие проф. Анастас Герджиков, ректор на Алма матер, проф. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство, и проф. Митко Димитров, бивш директор на Икономическия институт на БАН.

Модератор на събитието бе проф. Георги Чобанов от Стопанския факултет на Университета, който отбеляза, че научният форум има за цел да обедини изследователи, икономисти, представители на индустрията, бизнеса и държавните институции както от България, така и от други европейски страни, които ще обсъдят икономическите, управленските и социалните последици от развитието на съвременните цифрови технологии и тяхното приложение в индустрията и икономиката на световно, европейско и национално равнище.

3

Конференцията включва научни сесии по теми, свързани с Индустрия 4.0, икономиката (включително зелената икономика), финансите и счетоводството, иновациите и технологиите, предприемачеството, образованието и др., както и панел на Global Compact Network Bulgaria, посветен на целите на ООН за устойчиво развитие, дискусионна среща „Отговорно образование по управление“, научен семинар за солидарната икономика в ерата на Индустрия 4.0, докторантски панел, младежка предприемаческа борса.

Събитието бе открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който приветства присъстващите и изрази радостта си от факта, че събитието се е превърнало в значим и вече традиционен научен форум. По думите му, конференцията е значима по две причини – защото е международна и защото представя развитието на българската икономическа мисъл.

4

Ректорът отбеляза, че в събитието участват трите най-сериозни организации, които дават научни резултати в тази област – Софийският университет, Университетът за национално и световно стопанство и Икономическият институт на БАН. Проф. Герджиков обърна внимание и на въпроса дали бъдещето на икономическата мисъл е свързано с технологиите или с идеологиите и отбеляза, че законът правилно е забранил партийната политическа дейност в университетите, но подчерта, че именно университетите и БАН са местата, където трябва да се изковат политиките на бъдещето.

6

 

За принос в развитието на академичното сътрудничество между Алма матер и УНСС проф. Анастас Герджиков удостои проф. Стати Статев с Почетен знак на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

7

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д.ик.н. Стати Статев заяви, че е развълнуван и изненадан от признанието, но и донякъде удовлетворен и по лична причина. Той се върна назад в спомените си, когато е учил математика в Софийския университет и е бил възпитаник на проф. Чобанов. Проф. Статев припомни и историческия факт, че първооснователят на УНСС и първи ректор проф. Стефан Бобчев е бил професор в Софийския университет. Той е и сред основателите на Българското книжовно дружество, което по-късно прераства в Българската академия на науките.

8

В приветствието си проф. Статев изтъкна, че двата най-големи университета в България – Софийският университет и УНСС, имат почти еднакъв брой студенти и отбеляза, че общо в тях следват около една четвърт от студентите и работят около една четвърт от преподавателите в България. „При едно такова сътрудничество е ясно, че силата не е двукратно по-голяма, отколкото ако всеки се бори сам за себе си, а многократно по-голяма“, заяви проф. Стати Статев и благодари за признанието и за ползотворната съвместна работа.

9

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство подчерта, че именно тези съвместни контакти са довели до това преди една година традиционната конференция „Икономически предизвикателства“, която ежегодно се организира в УНСС с избор на съответните икономически предизвикателства, да бъде осъществена съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет и с Института по икономически изследвания към БАН. Той благодари на доц. Седларски, декан на Стопанския факултет, на проф. Чобанов, на проф. Димитров от Института за икономически изследвания и напомни, че догодина домакинството на конференцията ще бъде поето от БАН.

10

Проф. Статев предложи към трите институции да бъдат присъединени още Стопанската академия в Свищов и Икономическият университет във Варна.

В края на словото си проф. Статев изрази убеждението си, че конференцията ще даде своите ползотворни резултати и пожела успешна работа.

Приветствие към участниците в конференцията поднесоха още проф. Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания към БАН и Огнян Траянов, председател на Българската асоциация по информационни технологии.

13

Проф. Йоахим Швалбах от Хумболтовия универистет в Берлин изрази радостта си от дългогодишното и успешно сътрудничество със Софийския университет и отбеляза, че съвместната работа с българските си колеги по различни теми като дигитализация, индустрия, технологии и др. Той изтъкна голямото разнообразие от много предизвикателни теми, които ще бъдат обсъдени в рамките на форума, теми, които не са свързани само с бизнеса, а и с бъдещето и успеха и развитието на обществото като цяло.

14

Европейският комисар за цифровата икономика и общество г-жа Мария Габриел поздрави участниците в конференцията със специално видео обръщение. Тя приветства присъстващите и благодари за поканата да участва в тази широка дискусия, привличаща вниманието върху една важна за европейските икономики и общества тема, каквато е „Индустрия 4.0“. Мария Габриел отбеляза, че днес бихме могли да поставим знак за равенство между „Индустрия 4.0“ и мощните цифрови технологии, защото производството в Европа, което представлява значителна част в икономиката, претърпява трансформация и в нейния център е цифровизацията. Тази цифровизация има потенциал да създава нови видове работни места, да предоставя най-съвременни стоки и услуги, отбеляза тя.

По думите на г-жа Габриел, цифровизацията означава повече от внедряването на нови информационни и комуникационни технологии или високоскоростна връзка. Тя е пълна трансформация на това къде, как и защо произвеждаме, оформя продуктите, уменията на работниците, услугите и веригите за доставки. „Днес е видно, че цифровизацията подобрява конкурентноспособността на нашата индустрия като позволява намаляване на разходите и развиване на иновативни продукти и услуги“, подчерта Мария Габриел и добави, че в същото време бързият технологичен напредък води до промени на пазара на труда. От една страна – изчезват работни места, а от друга – появяват се нови, отговарящи на новите реалности и изискващи нови специфични умения.

Тя даде примери от инициативата „Цифровизация на европейската индустрия“, която предвижда да се гарантира, че всеки сектор на икономиката може да се възползва напълно от цифровите иновации. С тази цел Мария Габриел предлага да се създаде мрежа от хъбове за цифрови иновации в Европа. Един от основните приоритети е да има такъв хъб във всеки регион до 2020 г. и всяка компания да намери подкрепа.

Мария Габриел изтъкна, че „Индустрия 4.0“ е бъдещето на производството. За да бъдем готови за предизвикателствата е нужен подход, включващ всички заинтересовани страни – от публичния и частния сектор, от академичните среди, от гражданското общество и подчерта, че настоящата конференция е крачка напред в тази посока. В края на изказването си г-жа Габриел пожела плодотворна дискусия и смели идеи за решения.

 

Podpisvane-GBITK

 

В рамките на събитието ректорът проф. Анастас Герджиков, деканът на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски, президентът на Германо-българската индустриално-търговска камара Тим Курт и главният управител д-р Митко Димитров подписаха Споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Германо-българската индустриално-търговска камара.

Споразумението предвижда Софийският университет и Германо-българската индустриално-търговска камара да оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението за нуждите на българската стопанска практика в тясно взаимодействие с немския бизнес. Софийският университет и Германо-българската индустриална търговска камара ще сътрудничат при обсъждане и обогатяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет съобразно актуалните потребности на бизнеса. Реални казуси от практиката ще бъдат представяни с цел включването им в учебния процес и ще бъдат изнасяни практически ориентирани презентации в полето на компетентност на компанията.

1111

Споразумението предвижда още осъществяване на обмен на преподаватели, гост-лектори и гост-изследователи; обсъждане на научни изследвания, включително участия на изследователски семинари, научно-практически конференции и дискусии.

Предвидено е сътрудничество със Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет и съвместно участие в проекти по национални и международни програми.

Съгласно споразумението ще се провеждат съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Университета и ще се организират посещения в предприятия, членове на Германо-българската индустриално-търговска камара, които са постигнали високи резултати в своите области и браншове.

1112

Повече информация за конференцията може да бъде намерена на интернет страницата на Стопанския Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.