Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Академичната година в Стопанския факултет започва с технологично обновление, разширяващо възможностите за преподаване на дисциплини, свързани с дигиталната икономика и управление, бизнес аналитиката и големите масиви от данни

   

10.10.2017

 

Академичната година 2017/2018 в Стопанския факултет започва с технологично обновление, разширяващо възможностите за преподаване на дисциплини, свързани с дигиталната икономика и управление, бизнес аналитиката, големите масиви от данни, съвременни иконометрични техники и приложения.

 

FEBA-308

Напълно нова компютърна зала (308) беше оборудвана на третия етаж на факултета, където освен настолни компютри са създадени работни места за преносими устройства, а лекторите ще могат да използват модерен сензорен екран.

 

FEBA-401

Занятията в зала 401 също ще се провеждат с помощта на сензорен екран, позволяващ използването на мултимедийно съдържание, включително от интернет за пълноценно взаимодействие със студентите по време на лекциите и упражненията.

 

1

По-рано, в края на предходната учебна година екрани, позволяващи улеснено възпроизвеждане на мултимедийно съдържание, бяха инсталирани в залите 306 и 307 в сградата на факултета, a през пролетта беше открита обновената от Experian компютърна зала 520.

 

F06C5DF0-3DEE-4A76-BB2E-F11A47AAF73C

 

Доц. Николай Нетов при инсталирането на нов мултимедиен екран в зала 128.