Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 24 ноември 2010 г. от 10 ч в Аулата на СУ: Тържествено връчване на дипломите на магистри и бакалаври випуск 2010 г.

   

24.11.2010

 

Днес тържествено бяха връчени дипломите на магистри и бакалаври випуск 2010 от Стопански факултет на Софийски университет „Св Климент Охридски”.

Деканът – доц д.ик.н Георги Чобанов, напомни на студентите, че не само трябва да взимат правилните решения, но и да поемат отговорността за тях, тъй като от икономистите зависи съдбата на милиони хора.

Възпитаниците на Стопански факултет поздрави и заместник-ректорът на Софийски университет – проф. дфн Анастас Герджиков: „Убеден съм, че най-важното не са знанията, които сте получили, а това, че сте станали гъвкави хора, способни да отговорят на предизвикателствата на живота.”

Тази година завършват първите студенти от съвместната магистърска програма между Софийския университет, Стопански факултет и Сорбона Париж (Sorbonne Graduate Business School) по актуалната тема Мениджмънт на човешките ресурси и социалната отговорност на предприятието.

Специално за събитието от Париж пристигнаха Директорът на програмата проф. Жозе Алуш и Деканът на факултета проф. Кристин Поше.

Програмата предлага обучение, съответстващо на най-високите международни стандарти по отношение обучението на действащи мениджъри, като целта й е да подготви мениджъри с европейска квалификация в областта на човешките ресурси и на корпоративната отговорност.Насочена е към кандидати с професионален опит в управлението и организацията на предприятията, към висши мениджъри на големи мултинационални компании във всички сектори, както и към директорите в отделите по човешки ресурси. Задачата е да се осигури пряка връзка между теорията и практиката и поради тази причина половината от преподавателския екип е съставен от активно действащи мениджъри. Международният семинар във Франция ще даде възможност да се осъществят преки лични контакти с ръководители на френски и международни фирми.

Обучението води по получаване на две дипломи – от една страна, на диплома за „Магистър по стопанско управление” – Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието), издадена от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, и от друга, на държавна диплома на Министерство на образованието на Република Франция - Spécialité Professionnelle “ Management des Ressources Humaines et de la Résponsabilité Sociale de l’Entreprise” of IAE of Paris, Université Paris 1, Panthéon – Sorbonne

Снимки от тържественото връчване на дипломите на Стопански факултет

Новината на сайта на университета