Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – представяне на сборник със студентски разработки

   

29.10.2021

 

На 4 ноември 2021 г. от 18 часа онлайн ще бъде представен сборникът със студентски разработки „Актуални предизвикателства пред българската икономика“. В сборника са включени материали на студенти – бакалаври и магис­три – от Стопанския факултет, които правят анализ и оценка на актуални въпроси от развитието на българската икономика в условията на пандемията от COVID-19, както и на предизвикателствата и потен­циалните възможности от присъединяването на България към еврозоната.

Picture1

Студентското издание е посветено на предстоящия през 2022 г. 120-годишен юбилей на катедра „Икономика“. Това е едно от първите събития, с което искаме да подчертаем водещото място на нашите студенти в академичния живот на факултета и катедрата. Сборникът със студентски разработки успешно представя връзката между съвременните измерения на икономическото развитие и вече дългогодишния опит и традиции на Стопанския факултет в преподаването на икономическа теория.

Линк за присъединяване към събитието: https://bit.ly/Students_event2

Сборникът със студентки разработки е достъпен на следния линк: https://bit.ly/EconDep

 

__________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет, като само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.