Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Съвместна международна годишна конференция: „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, 15-17 ноември 2018

   

19.11.2018

 

Международната годишна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана съвместно от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и от катедра „Икономикс“ на Университета за национално и световно стопанство, се провежда за четвърта поредна година.

9
11

Доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс", доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор и ръководител на катедра „Икономикс“, доц д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра „Икономикс“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет (от ляво надясно)

 

4

 

"Трябва да сме горди, че партньорството между УНСС и СУ се разви много бързо и създаде благотворна среда за взаимодействие между двете структури", изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че форумът вече се превръща в традиция. Това сътрудничество трябва да продължи да се обогатява и разширява, да се привлекат млади учени и изследователи, институции като БАН, икономическите и техническите университети, а конференцията да се утвърди като авторитетен форум на българската икономическа наука. Поздравявам участниците в конференцията и приемам присъствието им като уважение към катедра „Икономикс, заяви проф. Статев.

 

12
Проф. Статев, ректор на УНСС и доц. Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“ откриват конференцията

 

Доц. д-р Елиза Стефанова поздрави катедра „Икономикс“ от името на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н Атанас Герджиков и изрази удовлетворение от организирането на конференцията, която показва, че академичната общност е единно цяло. Тя изтъкна, че СУ се учи от добрата практика на УНСС в организирането на такъв вид форуми и подкрепи идеята на проф. Статев младите хора да бъдат привлечени за участие, защото ще дадат нови идеи за справяне със съвременните икономически предизвикателства.

 

13


Във форума взеха участие гост-преподаватели в Стопанския факултет от университети-партньори в Германия, Франция и Сърбия.

 

14

 

Седемдесет, колкото са годините на катедрата, беше броят на научните доклади на изследователи от България, Сърбия, Германия, Белгия, Китай и Индия, представени в седемте тематични секции и докторантската дискусионна сесия. Те ще бъдат издадени в електронен сборник.

 

16

 

В третия ден на конференцията бе проведена традиционната докторантска дискусионна сесия, модерирана от проф. д-р Йоахим Швалбах от Хумболтивия университет в Берлин и проф. д.ик.н. Желю Владимиров от катедра Стопанско управление на Стопанския факултет, на която бяха обсъдени методологически въпроси, а докторантите имаха възможност да получат обратна връзка за проектите на разработваните от тях дисертационни трудове.

 

15
18

 

Списък с доклади на конференцията

Новината на сайта на УНСС

 

Докладите на участниците в конференцията се предават в електронен формат на адрес: conference@feb.uni-sofia.bg с копие до economicsconference_2018@unwe.bg.