Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Конференция за равнопоставеност: 1 октомври 2019, Клуб „Перото“, НДК, бул. България 1

   

27.09.2019

 

1

 

Project number: 2017-1-CZ-01-KA204-035456

GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE

 

Конференция за равнопоставеност

 

За представяне на резултатите от проект:

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ЗА РАВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА,

реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия

 

1 октомври 2019

Клуб „Перото“, НДК, бул. България 1, 1463 София

 

Програма:

 

09:00 – 9:30 Регистрация на участниците

 

09:30 – 11:00 Откриване на конференцията представяне на целите и програмата

 

Стратегическите партньорства по програма Еразмус + - Петр Отахал, председател на KPMS (Клуб на специалистите по чвовешки ресурси на Моравия и Силезия) и AoA (Асоциация по андрагогия), Република Чехия (видео презентация)

Иновативният подход за постигане на равнопоставеност на работното място чрез комбинирано обучение“ - Дейвид Уайт, Великобритания – старши консултант по иновации

Какви продукти създадохме по проекта за комбинирано обучение за равенство на половете на работното място?– представяне на четирите продукта – три обучителни модула и ръководство за обучители и фасилитатори - Драгомира Шулева, Тугедър ЕООД

 

11:00 – 11:30 Кафе-пауза – групова снимка

 

11:30 – 13:00 Каква е ползата от комбинираното обучение от гледната точка на обучаемите? впечатления на участници в пилотирането на модули 1 и 2

Демонстрация на живо на онлайн-частта от Комбинирано обучение за равенство на половете (около 30 мин общо)

Демонстрация на работните семинари от Комбинираното обучение за равенство на половете паралелни сесии с: Мария Енева – Модул 1, Катя Кръстанова – Модул 2 and Драгомира Шулева и Йордан Танковски Модул 3

 

13:00 – 14:00 Пътят напред” – устойчивост на резултатите от проекта в България

Какво и как можем да приложим в работата си след края на проекта?” - Дискусия в голяма група по метода „Световно кафене“, водещ - Драгомира Шулева, Тугедър ЕООД