Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Катедра "Правни и хуманитарни науки" при Стопански факултет на Технически университет - София" организира Теоретичен семинар "Човекът - мярка за всички неща? Предизвикателствата на постмодерното информационно общество": 20 – 21 октомври 2021 г.

   

19.07.2021

 

Picture1

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

 

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

 

ВИ КАНИ

да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

който ще се проведе на 20 – 21 октомври 2021 г. в сградата на ТУ-София.

 

Тематични направления:

 1. Човекът в глобалната ситуация
 • Глобализация и културна самоличност
 • Организационна култура и модерни управленски практики
 • Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
 • Политически трансформации в „глобалното село”
 • Правните и нравствени императиви в съвременния свят
 • 2.Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт
 • Модерната наука и нейните критици
 • Новите стари идеологии
 • Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
 • Мултикултурализъм и национализъм
 • Свобода и информираност
 • 3. Границите на растежа
 • Обществото – либерално и/или социално
 • Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
 • Пол, демографска революция и социална стратификация
 • Екологични промени и политики
 • Естетика на технологичния прогрес

 

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

 

Такса правоучастие: 50лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

 

За контакт и допълнителна информация:

Доц. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“

Технически Университет София

Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“

 

Име, презиме и фамилия

………………………………………………………………………………………………….

Научна степен и академична длъжност или позиция (студент, докторант, друго) …………………………………………………………………………………………………..

Професионално направление и/или специалност

…………………………………………………………………………………………………..

Университет/научна организация и звено (факултет, институт, секция)

………………………………………………………………………………………..................

Телефон и e-mail за връзка

…………………………………………………………………………………………………...

Форма на участие

…………………………………………………………………………………………………...

Тематично направление

……………………………………………………………………...........................................

Тема на доклада

…………………………………………………………………………………………………...

Съавтор/и

…………………………………………………………………………………….......................

Необходими технически средства за представянето

………………………………………………………………………………………………….....

Анотация на доклада/научното съобщение

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………