Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / International Association for Energy Economics и Стопанският факултет с първа съвместна конференция в София на 7 декември

   

14.11.2018

Международната асоциация по енергийна икономика (International Association for Energy Economics - IAEE) и Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" са съорганизатори на международната конференция "IAEE Sofia Symposium. 1st Sofia Energy Economics Conference". Това е първо събитие на IAEE в България и първа стъпка към създаване на Българска асоциация по енергийна икономика.

 

Конференцията ще се проведе на 7 декември 2018 г. в зала 272 в Ректората.

seec18-1

 

За студенти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" конференцията е безплатна. При желание за участие, посетителите на конференцията може да се регистрират на адрес info@see-c.org с копие в СС до председателя на програмния комитет доц. д-р Атанас Георгиев (ageorgiev@feb.uni-sofia.bg) в срок до 30.11., като предоставят следната информация:
- Name
- Surname
- Title
- Organization (Sofia University, Faculty of Economics and Business Administration)
- Contact Email

 

В програмата участват ас. Ирена Младенова от Катедра Стопанско управление и докторантът от Катедра "Икономика и управление по отрасли" Константин Делисивков.

 

Пълната програма на конференцията е публикувана на адрес: https://www.see-c.org/