Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Новини от международната дейност / Стипендии на френското правителство 2021

   

13.01.2021

 

Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти.

10 personnes site

Стипендиите се отпускат за дипломантски програми на нива магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво. За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

Стипендията за докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse) покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Стипендиите по програмата „Научен престой на високо ниво“ се отпускат на млади научни работници (докторанти и постдокторанти/изследователи) и утвърдени научни работници. Повече информация за условията за отпускане на стипендиите, както и за кандидатстването можете да намерите тук .