Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Новини от международната дейност / Преподаватели от катедра Стопанско управление на Стопанския факултет посетиха кипърския университет UCLan

   

11.10.2021

 

Доц. д-р Ия Петкова и гл.ас. д-р Иван Ангелов от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ изнесоха поредица лекции в UCLan University, Кипър в рамките на програмата за преподавателска мобилност Еразъм+ и обсъдиха възможности за съвместно участие в европейски изследователски инициативи.

1(2)

Началото на академичната година за Стопанския факултет на СУ започна със силна заявка за увеличаване на международното сътрудничество с водещи чуждестранни университети и устойчиво развитие на съвместните дейности в академичен и изследователски план. В рамките на европейската програма Еразъм+, преподаватели от катедра Стопанско управление на Стопанския факултет посетиха водещия университет в Кипър UCLan в периода 27 септември – 1 октомври. В рамите на една седмица доц. Петкова и гл.ас. Ангелов изнесоха поредица от лекции в областта на стратегическото управление, лидерството и международните бизнес стратегии пред студенти по мениджмънт от 3 и 4 курс. В допълнение на своите академични презентации, двамата учени представиха Софийския университет и в частност Стопанския факултет, като възможност за реализиране на мобилност с цел обучение или преподаване в рамките на програма Еразъм+, както и част от международните проекти, които Стопанският факултет изпълнява, в това число SCHOLARNET, UniverCity и др.

2(1)

В последния ден на своята визита двамата български преподаватели организираха уъркшоп със студенти и преподаватели от кипърския университет, в който се дискутираха разнообразни тематични области в контекста на бизнес климата в България и възможностите за позициониране на успешни предприемачески инициативи.

Ректорът на UCLan проф. д-р Паникос Пуциурис приветства двамата български учени и проведе с тях работна среща за обсъждане на идеи за колаборация между двата университета, както и потенциални възможности за участие в различни изследователски инициативи.

В рамките на своето посещение доц. Петкова и гл. ас. Ангелов се срещнаха с Декана на Училището по управление – доц. д-р Лукас Глиптис и с представители на академичния състав на университета. Те обсъдиха новите тенденции за преподаване, както в съдържателен план, така и в условията на предизвикателствата, обективирани от световната пандемия.

Посещението от доц. Петкова и гл. ас. Ангелов на кипърския университет UCLan е част от дейностите, включени в стратегията за засилване на международното сътрудничество и затвърждаване имиджа на Стопанския факултет на СУ като водещ обучителен и изследователски център в областта на икономиката и управлението.