Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Новини от международната дейност / JRC подписа споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

   

20.05.2020

 

На 19 май 2020 г. бе подписано споразумение за сътрудничество (Collaboration Agreement) между Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC) на Европейската комисия и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От страна на Софийския университет споразумението бе подписано от Ректора проф. дфн Анастас Герджиков, а от страна на JRC – от новия генерален директор Стивън Куест.

Съгласно споразумението, двете страни ще реализират сътрудничество за изследвания в няколко тематични направления:

  • Ролята на енергийната инфраструктура за енергийната сигурност;
  • Причини за енергийната бедност и възможности за намаляването ѝ;
  • Социоикономически ефекти при декарбонизацията на въглищните региони.

 

Подписването на споразумението между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и JRC е резултат от редица действия за задълбочаване на контактите между двете организации. Като част от този процес, на 17 февруари 2020 г. деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и научният секретар на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ ас. Мария Трифонова (директор и координатор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“) проведоха среща в изследователския център на JRC в Петен, Нидерландия, с д-р Ефстатиос Петевес (Head of Knowledge for Energy Union in the Energy, Transport and Climate Directorate), д-р Евангелос Цимас (Deputy Head of Knowledge for Energy Union in the Energy, Transport and Climate Directorate) и д-р Марсело Масера (Head of Energy Security, Distribution and Markets Unit in the Energy, Transport and Climate Directorate), за да представят Стопанския факултет и СУ „Св. Климент Охридски“ и да обсъдят параметрите на споразумението за сътрудничество.

 

JRC-FEBA

Доц. д-р Атанас Георгиев, ас. Мария Трифонова и д-р Евангелос Цимас – 17.02.2020 г., Петен, Нидерландия

 

Партньорството между JRC и СУ „Св. Климент Охридски“ предвижда съвместни изследователски дейности, провеждане на събития, както и възможност за посещения на изследователи от университета в институтите на JRC.

Споразумението предлага и възможност за съвместни докторантури, както и за съвместни проекти по Евратом и Хоризонт Европа.

 

Деканът доц. д-р Атанас Георгиев изказва специална благодарност на проф. д-р Албена Вуцова, гост-професор в Стопанския факултет и член на Борда на гуверньорите на JRC, както и на досегашния и.д. директор на JRC – Чарлина Вичева, за съдействието при реализацията на споразумението за сътрудничество.