Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Новини от международната дейност / Екип от Стопанския факултет ще участва в проекта LEARN.Inc, финансиран от програма Еразъм+ КА2

   

03.12.2021

 

Екип от Стопански факултет е част от международния консорциум, който ще изпълнява проекта, LEARN.Inc – Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research, финансиран от програма Еразъм+ (KA220-HED – Партньорства за сътрудничество във висшето образование).

erasmus-plus

 

Проектът се координира от Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu – Румъния , като в него вземат участие СУ „Св. Климент Охридски“, Hellenic Open University – Гърция, Canakkale Onsekiz Mart Universitesi – Турция и Фондация Рисърч & Tрейнинг Пойнт.

 

LEARN.Inc има за цел да насърчи иновациите в преподаването и ученето в партньорските университети чрез междуинституционално сътрудничество, споделяне на знания и работа в мрежа, която се простира отвъд академичните среди и търси обратна връзка и валидиране от местните общности и заинтересовани страни. Той е тригодишен и се фокусира върху насърчаване на творчеството и нови възможности за обучение на студенти в магистърски и докторски програми, чрез изпълнение на проекти и решаване на практически казуси.

 

Партньорите по проекта ще създадат виртуална среда за апробиране на научни идеи, инкубатор за изследователски проекти и отворен дигитален архив. Така ще развият нов тип ефективна дигитална образователна екосистема, свързваща преподаватели и студенти, както и образователните инфраструктури на партньорските университети.