Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Ас. Ирена Младенова

   
Irena Mladenova

Ас. Ирена Младенова е преподавател в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Придобива магистърска степен по стратегическо управление в Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по банково дело и предприемачество по съвместна програма на University of Udine, Fondazione Cassamarca, Unicredit Group (Италия).

Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, предприемачество, иновации, маркетинг.

Ирена има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 години във водещи международни консултантски компании (Kearney, PwC) по проекти за клиенти –местни и регионални лидери в редица страни от Източна Европа. Ръководила е проекти по структуриране и преструктуриране на процеси (производство, маркетинг, администрация), стратегии за оптимизиране разходите за доставки, анализ и оптимизиране на продуктово портфолио, оценка и планиране на нови продукти и навлизане на нови пазари. Има опит в работа по съгласуване и развитие на организационна структура и стратегия, разработване на тактически и бизнес планове. Участвала е в оценка потенциала на бизнеса (търговски дю дилиджънс) при сделки за придобиване – както от страната на продавача, така и от страната на купувача. Била е ръководител корпоративно развитие и член на управленския екип на ниво група в регионална компания, предоставяща енергийни услуги. Работила е 5 години в публичния сектор като съветник в Министерство на икономиката и Администрация на Президента, както и като служебен заместник-министър на икономиката (2013 г. и 2014 г.). Развива консултантска практика.

 

Списък на публикациите

 

Контакти:

irenaml@feb.uni-sofia.bg

Стопански факултет, бл. 3, к-т 326