Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление

   

 

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

28.01.2021

Катедра „Стопанско управление“ удостои с похвални грамоти най-добрите си студенти

15.06.2020

Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

16.11.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018

Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. Алан Уилямс е публикувана в списание Tourism Management Perspectives (impact factor 1,779)

25.10.2018