Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Марина Стефанова

   
MStefanova

Д-р Марина Стефанова е доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател е на Асоциацията на специалистите по устойчивост.

Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Фондация „ФЕБ“, чиито основни цели са свързани с подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и утвърждаване и разпространение на идеята за „устойчивото развитие“ и нейното обогатяване.

Член на Управителния съвет на Асоциацията на завършилите Стопански факултет на СУ, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на Фондация „Каузи“.

 

Длъжности в Стопански факултет:

 

Други роли в СУ "Св. Климент Охридски":

 

Води лекции за бакалаври и магистри по:

 • Устойчиво управление и развитие
 • Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и отговорност
 • Добро корпоративно управление
 • Етика в управлението
 • Нефинансова отчетност
 • Устойчиво управление и КСО

 

Основни области на интерес: корпоративна устойчивост и отговорност, устойчиво лидерство, устойчиво управление на веригата за доставки, икономика на споделените стойности, ESG.

 

Членство в организации:

 

Други проекти и дейности:

 • 2020 2021 – Координатор на Национална академия за бизнеса и правата на детето в партньорство с Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
 • 2021 – 2023 – Координатор на Академия устойчиво лидерство “SustainAblities” в партньорство с фондация "Каузи"
 • 2013 2014 – Участник в симулационен модел на Глобалния договор на ООН, организиран от SOFIMUN
 • 2012 2014 – Ръководител на Стажантска програма към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН
 • 2011 – 2016 – Изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

www.marinastefanova.info

Еmail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Марина Стефанова

Youtube: Марина Стефанова