Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Марина Стефанова

   

 

MStefanova

 

Доц. д-р Марина Стефанова е преподавател в Катедра "Икономика и управление по отрасли" от есента на 2020 г. Доц. Стефанова е ръководител на магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление".

 

Длъжности в Стопански факултет:

 

Други роли в СУ "Св. Климент Охридски":

 

Води лекции за бакалаври и магистри по:

 • Устойчиво управление и развитие
 • Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и отговорност
 • Добро корпоративно управление

 

Основни области на интерес: корпоративна устойчивост и отговорност, устойчиво лидерство, устойчиво управление на веригата за доставки, икономика на споделените стойности

 

Членство в организации:

 • 2021 - Координатор на ESG Академия в партньорство с БАКСОС
 • 2021 - Координатор на Академия устойчиво лидерство “SustainAblities” в партньорство с фондация "Каузи"
 • 2021 - Член на Център за устойчиви финанси и енергетика към Българска фондова борса
 • 2018-2021 Председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите
 • 2019-2021 Член на УС на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
 • 2017-2021 Член на Настоятелството на Българска хранителна банка
 • 2016-2021 Член на Консултативния съвет по КСО към Министерство на труда и социалната политика

 

Други проекти и дейности:

 • 2020-2021 - Координатор на Национална академия за бизнеса и правата на детето в партньорство с Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
 • 2013-2014 - Участник в симулационен модел на Глобалния договор на ООН, организиран от SOFIMUN
 • 2012-2014 - Ръководител на Стажантска програма към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

www.marinastefanova.info

Еmail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Марина Стефанова

Youtube: Марина Стефанова

 

Членство в организации:

 

Основни области на интерес: Икономика и мениджмънт в инфраструктурата, енергетиката и комуналните услуги (ютилитис)

 

Води лекции за магистри и докторанти по:

 • Регулирани услуги, пазари и ценообразуване
 • Енергийни баланси
 • Икономика на инфраструктурата и мрежовите услуги
 • Мениджмънт на енергийни и ютилити компании