Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Даниел Касабов

   

 

Снимка

Гл. ас. д-р Даниел Касабов

Част от колектива на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2019 г. като хоноруван преподавател, а от 2021 г. и като главен асистент. От 2013 г. работи в дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на Българската народна банка, където активно участва в изследователската, аналитичната и прогностичната дейност. Участник е в различни временни и постоянни работни групи към Комитета по парична политика на Европейската система на централните банки.

Д-р Касабов е специализирал в областта на макроикономиката и икономическото прогнозиране във водещи международни институции като Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Централната банка на Англия и Централната банка на Франция.

Участвал е в международни, национални и университетски научноизследователски и приложни проекти. Автор е на публикации в страната и чужбина, свързани с изследване на инфлацията, механизмите за ценообразуване на фирмите в България, цикличното развитие на икономиката, факторите за динамиката на инвестиционната активност и трансмисионния механизъм на паричната политика на ЕЦБ към българската икономика.

 

Преподавани дисциплини:

 • Пари, банки и финансови пазари;
 • Публични финанси;
 • Макроикономика;
 • Приложен макроикономически анализ и прогнозиране;
 • Международна икономика.

 

Избрани публикации:

 1. Nenova, M., Ivanov, E., Ivanova, N., Kasabov, D., Zahariev, B., Markova, G., Karagyozova, K., “Transmission of ECB’s Monetary Policy in Bulgaria: Insights from a Large Macro-econometric Model”, Bulgarian National Bank, Discussion Papers, 2019, DP/115/2019
 2. Kasabov, D., Paskaleva, D., “Cost- and Price-setting Drivers in Bulgaria in the Period 2009–2013, WDN Survey Evidence”, Bulgarian National Bank, Discussion Papers, 2018, DP/112/2018
 3. Ivanov, E., Ivanova, N., Kasabov, D., Karagyozova, K., “Determinants of Investment in Bulgaria”, Bulgarian National Bank, Discussion Papers, DP/110/2018
 4. Kasabov, D., Kotseva, P., Vassilev, A., Yanchev, M., “Relationship between Inflation, Potential Output and Structural Unemployment in Bulgaria”,
  Bulgarian National Bank, Discussion Papers, DP/104/2018
 5. Kasabov, D., Kasabov, M., “The Impact of External and Domestic Factors on Growth in Bulgaria in 2015 (in Bulgarian)”, University of National and World Economy, 7th International Scientific Conference 'Economic (Non)Freedom', 2016
 6. Kasabov, D., Kasabov, M., “Deflation Drivers in Bulgaria in 2013-mid2015 and Effects on the Economy (in Bulgarian)”, University of National and World Economy, 6th International Scientific Conference 'The Post-crisis financial world – Stagnation or Radical Change', 2015

 

Научни интереси:

 • Макроикономическо прогнозиране;
 • Инфлация;
 • Икономически растеж;
 • Трансмисионен механизъм на паричната политика;
 • Взаимовръзка между парична и фискална политика.

 

 

Контакти:

email: D.Kasabov@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 506

 

Приемно време:

Вторник 17.00 – 18.00 ч. (след уговорка по имейл)

 

Профили в научни платформи

ResearchGate

 

CV

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"