Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Димитър Златинов

   
DZlatinov

 

Доц. д-р Димитър Златинов

 

Доц. д-р Димитър Златинов е доктор по икономика (2015 г.), преподавател в Катедра „Икономика” в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и изследовател в Института за икономически изследвания при БАН.

Научен секретар е на катедра „Икономика“ от 2018 г., администратор на МП „Икономика и финанси“ и директор на МП „Митнически и данъчен контрол“. Лектор е по микроикономика, макроикономика, международна икономика и макроикономическа политика в Софийския университет.

Специализирал е в Австрия към Международния валутен фонд и в Люксембург към Европейската сметна палата. През 2014 г. е участник в Петата юбилейна среща с лауреати на наградата по икономика в памет на Алфред Нобел в Линдау, Германия. Работил е в Българската народна банка в периода 2010-2016 г.

До момента е участвал в 8 международни, национални и университетски научноизследователски проекти. Автор е на над 45 публикации в страната и чужбина, свързани с изследване на цикличното развитие на икономиката, моделирането на макроикономическите процеси, взаимодействието на макроикономическите политики и пазара на труда.

 

Автобиография (pdf)

Профил в ResearchGate

Списък на публикациите