Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров „Нагласи на български студенти към опазване на културното наследство и склонност за ангажиране и дарения“ бе публикувана в списание „Социологически проблеми“, 2018, бр. 1

   

05.09.2018

 

Статия на проф. д.ик.н. Желю ВладимировНагласи на български студенти към опазване на културното наследство

и склонност за ангажиране и дарения “ бе публикувана в списание „Социологически проблеми“, 2018, бр. 1, с. 388-412.

 

Пълен текст на статията:

https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=703372