Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси

   
Конкурс за "доцент" по ПН 7.1. Медицина (Отоларингология), ДВ бр. 92/18.11.2022 г.

Кандидат: гл. асистент д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м.