Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Самуил Мунир Камбуров, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87369353208?pwd=aCtGakZpV1lxQWY4NmVrVmh1R3d5dz09
Meeting ID: 873 6935 3208
Passcode: 496519

 

Публична защита на дисертационния труд на Самуил Мунир Камбуров на тема:Мечове, саби и кинжали (украси и конструктивни елементи) от VII/VIII–XІвек в днешните български земи, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и археология: Археология (Средновековна българска археология). Задочен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища