Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Марио Тодоров Филипов, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ № РД – 19-179 /21.05.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес:

https://meetingsemea20.webex.com/meetingsemea20/j.php?MTID=m1025ea90cae4be243d8f21b4963e6a10

Meeting number: 956 030 757

Password: Kn3eCUaiT42 (56332824 from phones and video systems)

 

Защита на докторскатя дисертация на Марио Тодоров Филипов тема:Пиратство и наемничество в Балтийския регион, 1360 - 1436 г. ", за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2 История и археология (Средновековна обща история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища