Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ева Николова Тонкова, Исторически факултет

Защитата ще се проведе в дистанционна форма в платформата ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/4321485838?pwd=TDRzOEpoUjJreWxFK0NIN2xsNFErZz09
Meeting ID: 432 148 5838
Passcode: 788910

 

Публична защита на дисертацията на Ева Николова Тонкова на тема: „Керамика с украса в стил “West Slope” от територията на България“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“; Професионално направление 2.2. История и Археология/ Археология/ Класическа археология/. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Костадин Костадинов Рабаджиев

 

Автореферат
Рецензии

Становища