Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ангел Юлиянов Апостолов, Исторически факултет

Защитата ще се проведе в дистанционна форма през платформата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85458016586?pwd=bE4vbzNKc0duZlVMSEE2SnFVd3BxUT09
Meeting ID: 854 5801 6586
Passcode: 360793

 

Публична защита на дисертационния труд на Ангел Юлиянов Апостолов на тема:Военно-политически аспекти на отношенията НАТО – Русия (1992-2002 г.)за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология – Нова и най-нова обща история. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Григорова

 

Автореферат

Рецензии

Становища