Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

Защитата на дисертационния труд на Костадин Костадинов Рабаджиев – професор в катедра „Археология”, на тема: "Боговете в човешкото пространство. Археология на елинските представи" за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки” в професионално направление 2.2 История и археология (Археология).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат (бг/англ.)

Рецензии:

Становища: