Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Защита на дипломни работи за ОКС "Магистър"

   

Практико-приложен държавен изпит за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Учител по география в средното училище” 12.09.2024 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата Зала Час
„Геология и палеонтология” 13.03.2024 г.
05.06.2024 г.
   
„Геохимия” и „Гемология“    
МППИ, „Икономическа геология“ 13.03.2024 г.
05.06.2024 г.
   
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 16.02.2024 г.
14.06.2024 г.
   
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

252А

 

 

12:00

 

задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

252А

 

 

12:00

 

РРУ и РУСР редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
ИКУВ, „Геоморфология” и „Управление на природната среда и рискови процеси” редовно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

83

 

 

14:00

 

задочно обучение
13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

 

83

 

 

14:00

 

„Регионална сигурност” и „Географско образование” 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

онлайн

 

9:00

 

„Управление на човешките ресурси” 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

онлайн

 

9:00
ПУТС 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.

онлайн

 

9:00

 

ГИСК 13.03.2024 г.
04.09.2024 г.

287

 

9:00

 

КПГ 13.03.2024 г.
03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
„Регионални изследвания и устойчиви региони” 03.07.2024 г.
04.09.2024 г.
   
„Учител по география в средното училище” 13.03.2024 г.
04.09.2024 г.

онлайн

 

9:00