Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Публична дискусия: „Бежанската криза и бъдещето на България и Европа: Предизвикателства и възможности“

   
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа Предизвикателства и възможности

Днес в зала 1 на Ректората на Софийския университет се проведе публична дискусия на тема „Бежанската криза и бъдещето на България и Европа: Предизвикателства и възможности“. Това важно събитие бе организирано от катедра „Социално-икономическа география“ и беше част от поредицата мероприятия, посветени на 60-годишнината от създаването на Геолого-географския факултет.

Дискусията бе открита от водещия и организатор на събитието гл. ас д-р Калоян Цветков, който даде думата на проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет и дългогодишен ръководител на магистърска програма „Регионална сигурност“ за приветствени слова. Проф. Найденов подчерта важността на темата и необходимостта за обсъждане и разбиране на предизвикателствата от съвременните бежански кризи.

В рамките на събитието, бяха представени презентации и доклади от известни експерти в областта на географията, историята и педагогиката. Сред тях бяха доц. д-р Георги Бърдаров, гл. ас. Д-р Калоян Цветков и ас. Кирил Николов от катедра „Социално-икономическа география“, както и гл. ас. д-р Даниела Рачева от Факултета по педагогика и д-р Цветелина Цветкова от асоциацията „Balkan History“. В събитието активно се включиха и представители на Факултетния студентски съвет към ГГФ и в частност Николай Ленков.

В допълнение към презентациите, събитието предостави две интригуващи работилници за участниците. Едната беше свързана с използването на скалата на Емори Богардус като инструмент за изследване на социалната дистанция между хората, а другата - ролева игра „Средиземноморски круиз“, която предизвика активна дискусия, насочена към предразсъдъците и стереотипите, особено във връзка с лицата от бежански или мигрантски произход.

Голям интерес и активно участие имаше от страна на студенти и докторанти не само от Геолого-географския факултет, но и представители на други факултети. Публичната дискусия съчета академични знания и конкретни примери от реалния свят, като предостави платформа за отворен диалог и размисъл върху предизвикателствата пред бежанските кризи и бъдещето на нашето общество. Събитието засили убеждението, че разбирането и обсъждането на тези важни въпроси са ключови за намирането на съгласувани и хуманни решения в търсене на по-доброто бъдеще на европейското общество.

Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 02
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 01
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 03
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 04
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 05
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 06
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 19
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 26
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 27
Публична Дискусия - Бежанската криза и бъдещето на България и Европа -  Предизвикателства и възможности - 33