Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Награди на БАН за докторанти по геология

   

Oт 16 до 19 май 2023 г. в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието се организира от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен център към ЦО-БАН.

Форумът беше открит официално от акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН и чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН и директор на Център за обучение – БАН.

За първи път традиционното събитие на Център за обучение – БАН събра за обмен на научни идеи млади учени и лектори както от страната, така и от чужбина. В атмосфера на научна креативност над 90 докторанти от България, Франция, Германия, Полша, Испания, Италия и Хърватия споделиха научната проблематика, по която работят, съдадоха нови полезни контакти и се насладиха на слънчевия и красив град Сандански.

Интердисциплинарен докторантски форум с международно участие - БАН - Награда - Ева Мариновска
Интердисциплинарен докторантски форум с международно участие - БАН - Награда - Росица Пехливанова

По традиция, в края на форума, най-добрите разработки на участниците бяха отличени. Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева награди с дипломи единадесет участника с доклади и девет – с постери, чиито презентации бяха най-високо оценени от научно жури, като сред тях бяха задочният докторант от специалност „Геология“ на ГГФ Ева Мариновска и задочният докторант от ИО при БАН Росица Пехливанова с научен ръководител и научен съ-ръководител доц. д-р Никола Ботушаров.