Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ инсталира автоматична метеорологична станция при Рилския манастир

   
Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ инсталира автоматична метеорологична станция при Рилския манастир

Със съдействието на Адрианополски епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител, преподавателите от Катедра "Климатология, хидрология и Геоморфология" на Геолого-географския факултет проф. Росица Кендерова, проф. Георги Рачев, гл. ас. Симеон Матев и гл. ас. Димитър Кренчев инсталираха автоматична метеорологична станция при Рилския манастир.

Станцията измерва температура, валежи, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра. Разположена е на около 1135 m надморска височина, от южната страна на манастира, между сградата и р. Рилска. Уредите са монтирани по стандарт спрямо конкретните условия.

1-1

Метеорологичните данни от станцията ще се използват за научни изследвания и за обучение на студенти по климатология и свързаните с науката за климата дисциплини, които се изучават в Геолого-географския факултет, а също така и в Биологическия и Историческия факултет на Софийския университет. Чрез сравнение на съвременните данни с тези от климатична станция Рилски манастир и ще може да се направят изводи за конкретните климатични условия, а също така и за изменението на климата в района.

2

Информацията от станцията се актуализира на 30 секунди, а с любезното съдействие на администрацията на Рилски манастир, актуалните данни могат да се видят в интернет на адрес: https://www.stringmeteo.com/stations/rilamon/PWS%20Rilamon.htm

Данните ще бъдат достъпни и на интернет страницата на Манастира, което ще допринесе за по-голяма информираност на многобройните поклонници и туристи относно метеорологичното време в района.

3

С реализацията на този проект, катедра "Климатология, хидрология и Геоморфология" разширява мрежата си от метеорологични измервания като прилага принципа FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), т.е. предоставя на научната общност и всички заинтересовани страни реална, неподправена, точна и актуална информация чрез лесно намиране, достъпност, оперативна съвместимост и възможност за многократно използване на данните.