Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Геолого-географският факултет отбелязва своята 60-годишнина

   
Геолого-географският факултет отбелязва своята 60-годишнина

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе официалното откриване на Международната конференция „Advances in geosciences for smart transformation“, организирана от Геолого-географския факултет по повод няколко годишнини: 135-годишнината на Алма матер, 130 години от първата лекция по геология 125 години от първата лекция по география, 60-годишнината от основаването на факултета и 50-годишнината от основаването на катедрите „„Ландшафтна екология и опазване на околната среда“, „Климатология, хидрология и геоморфология“ и „География на туризма”.

Конференцията е повод за събиране на преподаватели и научни изследователи от цял свят и продължаване на диалога между факултета и обществото в контекста на развитието на нови технологии и трансформацията към интелигентни региони и общества.

10

Събитието уважиха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-ректорите доц. Анета Антонова и проф. Васил Маринов, декани на факултети, преподаватели и студенти, участници в конференцията - учени от десетки държави и различни български университети и научни центрове. Академичната общност на Геолого-географския факултет получи и много поздравителни адреси от различни институции.

6

Деканът на факултета проф. д-р Климент Найденов посрещна всички с „Добре дошли!“ и с академично слово, озаглавено „Получените знания в Геолого-географския факултет ще ви помагат за цял живот“, с което се обърна към всички и най-вече към присъстващите многобройни студенти.

Той заяви, че 60-годишнината на факултета дава повод за искрена гордост и припомни, че преди 60 години Биолого-геолого-географския факултет се разделя на две – Биологически факултет и Геолого-географски и честити годишнината и на колегите си от Биологическия факултет.

1

Геолого-географският факултет е факултет с практичен и модерен подход към обучението, който подготвя студентите да поемат предизвикателствата в постоянно променящия се свят. „Благодарение на всеобщата решителност и постоянство на много поколения преподаватели и студенти тази година ГГФ празнува своята 60-та годишнина“, подчерта деканът.

ГГФ е развиваща се институция, отговаряща на социално-икономическите предизвикателства не само в страната, но и в чужбина, изтъкна поф. Найденов и припомни бакалавърските специалности, които могат да бъдат избрани от кандидат-студентите, както и магистърските и докторските програми.

11

Факултетът използва в пълна сила на интердисциплинарния подход и е отворен към сътрудничество с другите факултети и университети. „Ние се стремим да образоваме всеки студент изчерпателно и гъвкаво, независимо откъде идва. Ние преподаваме ефективно и отговорно, съобразявайки се с текущите нужди на пазара на труда. Гордеем се, че имаме страхотна общност от възпитаници“, подчерта проф. Найденов.

Той акцентира и върху развитието на научните изследвания във факултета като една причина за гордост – провеждат се изследвания, членове на академичната общност на факултета участват в национални и международни проекти, канят се за сътрудничество експерти от най-отдалечените краища на света, както и представители на местния бизнес и местните власти. „Ние сме част от изследователския университет на Софийския университет. Стремим се да наблюдаваме отблизо какво се случва около нас и активно да реагираме и отговаряме на нуждите на науката и бизнеса. Искаме да покажем на всички хора, че получаването на добро образование е ценност в днешно време“, посочи проф. Климент Найденов.

9

Деканът се спря и на технологичното развитие на факултета и специално изтъкна Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии. „В него започнахме поетапно въвеждане на платформи за обучение, създадохме Кариерен център – бавно, но сигурно разгръщаме неговия потенциал - засега само в ГГФ започна въвеждането на платформа, в която работодателите директно да комуникират със студентите и пряко да наблюдават тяхното развитие, в крак с модерния свят ще стартираме собствен подкаст, наречен „Земята“, каза още деканът.

В приветственото си слово той обърна внимание и времето на пандемията и с гордост отбеляза, че екипът на факултета се е справил успешно с необходимостта да реагира на постоянно променящите се обстоятелства и нови предизвикателства. „Постоянно се ръководехме от две основни цели - необходимостта от продължаване на образователния процес на най-високо ниво и поддържане на безопасността и благополучието на цялата академична общност. Горд съм да призная, че постигнахме целите си. Нещо повече, издържахме този тежък и необявен изпит с отличие“, изтъкна деканът.

2

Той обърна специално внимание и на студентите на факултета и ги посочи като причина за гордост. Проф. Найденов подчерта, че чрез Студентския съвет на Геолого-географския факултет успешно се увличат дейни млади хора, които съживяват живота не само във факултета, но и извън него. Той благодари и за пълното съдействие на Студентския съвет към Софийския университет. „Самият факт, че днес доброволците, които помагат тук, са не само настоящи, но и бивши наши студенти, говори за това, че общност има и тя остава жива“.

8

Всички днес сме се събрали тук, в Алма матер; - студенти, преподаватели, чуждестранни колеги и заедно искаме да направим света по-добър чрез нашата наука. Използвам възможността да благодаря на всички, които със своя труд, талант или обикновена човешка доброта всеки ден допринасят за развитието на българските училища, на нашия факултет и университет. Бих искал да подчертая думата „наши". Това е нашата съвместна работа, която се подкрепя не само от ректора, заместник-ректорите и деканите, но и от всички академични преподаватели и учители, студентите и учениците, административния персонал и пенсионираните служители“, каза деканът и изрази убеждението си, че без таланта, творческата работа и ангажираността на широка група хора не би могло да бъде създаден и да се развие един от най-добрите факултети в страната. Той изказа благодарност към всички тези хора и изрази най-дълбоката си признателност. „Нека също така с благодарност да си спомним всички онези изключителни членове на общността на ГГФ, които вече не са с нас и чиято работа в този факултет и университет не само допринесе за неговото развитие, но промени и оформи онези от нас, които имаха честта да се учат от тях и да работят с тях“, каза още проф. Найденов.

4

Накрая той подчерта, че пред всички стоят още много възможности и им пожела всичко най-добро, докато продължават заедно и създават историята и спомените на Геолого-географския факултет, които ще ги отведат до следващите юбилеи. „Пожелавам Ви преди всичко постоянство и удовлетворение от работата, професионални и лични успехи. Защото всеки личен успех на член на нашата общност е успех на Геолого-географския факултет и Университета“, каза накрая проф. Найденов.

13

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков приветства всички в Аулата с добре дошли на конференцията „Advances in geosciences for smart transformation“ и ги поздрави по повод шестдесетата годишнина на Геолого-географския факулте. По думите му Софийският университет е горд да бъде домакин на конференцията. Проф. Герджиков посочи, че Алма матер е най-старият български университет, най-големият и най-престижният център на висше образование, наука и култура в страната.

Проф. Герджиков посочи, че Софийският университет предлага специалности по геология и география от края на 19 век, но като самостоятелен Геолого-географски факултет съществува от 1963 г. „През последните 60 години факултетът се утвърди като водещ образователен център по Науки за земята, география, туризъм и регионално развитие. Днес в осемте бакалавърски програми на Геолого-географския факултет се обучават около 900 български и чуждестранни студенти. Занятията се провеждат от екип от над 80 висококвалифицирани преподаватели“, подчерта проф. Анастас Герджиков и честити годишнината на факултета и пожела на всички негови членове и студенти много здраве, висок дух и много бъдещи успехи.

7

„Но тази конференция е посветена не само на 60-годишнината на Геолого-географския факултет и 135-годишнината на Софийския университет. През 2023 г. отбелязваме и юбилеите на три от катедрите на факултета, както и 130 години от първата лекция по Геология и 125 години от първата лекция по География“, изтъкна ректорът. По думите му конференцията „Напредък в геонауките за интелигентна трансформация“ е събрала изследователи и експерти от цял ​​свят и изрази увереността си, че ще бъде успешна, като изследва развитието на новите технологии в науките за земята и централната роля, която географията играе в трансформацията към интелигентни региони и общества.

1-200

Сигурен съм, че ще обмените мнения и ще намерите нови подходи към тези сложни въпроси и ще допринесете за по-доброто разбиране на различни теми в тази област“, каза проф. Герджиков и благодари на организаторите – Геолого-географския факултет, Българското географско дружество, Асоциацията на професионалните географи и регионалисти и Европейската асоциация на географите за положените усилия. В заключение ректорът пожелая на всички участници ползотворна конференция, интересни дискусии, приятен престой в София и бъдещи професионални постижения.

1-201

Конференцията продължи с пленарни доклади.

12

Програма

Репортаж на Телевизия "Алма матер":