Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Катедри / Теоретична физика / Страница преди ноември 2023 г.

   

Ръководител доц. д-р Калин Стайков
каб.: В47
тел.: (02) 8161 680
e-mail: kstaykov@phys.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедра "Теоретична физика" е основана преди повече от 80 години и е едно от първите звена изградили съвременния облик на Физическия Факултет.

Катедрата подготвя специалисти в редица теоретични области: физика на високите енергии и елементарните частици, квантова теория, квантова механика, физика на кондензираната материя, свръхпроводимост, гравитация, астрофизика и космология, както и по математична физика и др.
Голям брой от специализиращите в катедрата студенти продължават образованието си, специализират и работят в най-добрите университети и научни центрове на Европа и САЩ.

 

СЪСТАВ

акад. проф. дфзн Николай Витанов, зам. ректор
каб.: В40
тел.: (02) 8161 652
e-mail: vitanov@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Стойчо Язаджиев
каб.: В43
тел.: (02) 8161 672
e-mail: yazad@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Валентин Попов
каб.: В46
тел.: (02) 8161 478
e-mail: vpopov@phys.uni-sofia.bg
уеб: лична страница

проф. дфзн Радослав Рашков
каб.: В37
тел.: (02) 8161 848
e-mail: rash@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цанко Иванов
каб.: В50
тел.: (02) 8161 408
e-mail: tzanko@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Младенов
каб.: B41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христо Димов
каб.: В37
тел.: (02) 8161 839
e-mail: h_dimov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петър Иванов
каб.: В39
тел.: (02) 8161 659
e-mail: pivanov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Андон Рангелов
каб.: В42
тел.: (02) 8161 653
e-mail: rangelov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петя Недкова
каб.: В41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: pnedkova@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Кирил Христов
каб.: В42
тел.: (02) 8161 653
e-mail: khristov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Галин Гюлчев
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: gyulchev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Генко Василев
каб.: В40
тел.: -
e-mail: gvasilev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димо Арнаудов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: dlarnaudov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Цветан Вецов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: vetsov@phys.uni-sofia.bg

ас. Петър Славов
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: petersl@phys.uni-sofia.bg

физик Лидия Славова
каб.: В47
тел.: (02) 8161 680
e-mail: lidka@phys.uni-sofia.bg