Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Катедри / Теоретична физика / Състав преди 01.2019 г.

   

чл. кор. проф. дфзн Николай Витанов Витанов
каб.: В40
тел.: (02) 8161 652
e-mail: vitanov@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев
каб.: В43
тел.: (02) 8161 672
e-mail: yazad@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Тодор Михайлов Мишонов
каб.: В42
тел.: (02) 8161 653
e-mail: tmishonov@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Валентин Николов Попов
каб.: В46
тел.: (02) 8161 478
e-mail: vpopov@phys.uni-sofia.bg
уеб: лична страница

проф. дфзн Радослав Христов Рашков
каб.: В37
тел.: (02) 8161 848
e-mail: rash@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цанко Иванов Иванов
каб.: В50
тел.: (02) 8161 408
e-mail: tzanko@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов
каб.: B41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христо Димов Димов
каб.: В37
тел.: (02) 8161 848
e-mail: h_dimov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петър Александров Иванов
каб.: В39
тел.: (02) 8161 659
e-mail: pivanov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Андон Ангелов Рангелов
каб.: В39
тел.: (02) 8161 659
e-mail: rangelov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Генко Светославов Василев
каб.: В39
тел.: (02) 8161 659
e-mail: gvasilev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димо Любомиров Арнаудов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: dlarnaudov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Петя Георгиева Недкова
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: pnedkova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Цветан Иванов Вецов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: vetsov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Калин Вилянов Стайков
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: kstaykov@phys.uni-sofia.bg

ас. Петър Иванов Славов
каб.: В43
тел.: (02) 8161 672
e-mail: petersl@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Румен Атанасов Димитров
каб.: В41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: dimitrov@phys.uni-sofia.bg