Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика

   

В тази специалност Факултетът по педагогика предлага на своите студенти солидна фундаментална, специализирана и приложна педагогическа подготовка, както и задълбочена психологическа, социологическа, етическа, правна, медико-хигиенна, социална и организационно-управленска подготовка. Успешно завършилите студенти (редовно и задочно обучение) получават образователно-квалификационна степен бакалавър по педагогика , която им дава възможност да работят като педагогически съветници във всички училища, като учители по педагогика (в училища с педагогически профил), като възпитатели - във всички учебно-възпитателни институции, както и в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), като начални учители, както и инспектори в детски педагогически стаи. След края на обучението си в бакалавърската степен студентите с много добър и отличен успех могат да продължат обучението си в магистърска степен по педагогика.