Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Неформално образование

   

От академичната 2008/2009 година към Факултета по педагогика се разкрива нова специалност от образователно-квалификационната степен бакалавър - Неформално образование. Тя има за цел да подготви кадри с висше образование за нуждите на интензивно развиващата се сфера на допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни, предоставяни от специализирани държавни, частни и неправителствени организации извън официалната (формална) образователна система, даваща образователна степен (училища, колежи, университети и др.). Обучението в програмата е ориентирано към получаването на: (1) базисна хуманитарна, социална и организационно-управленска подготовка; (2) солидна фундаментална, специализираща и практическа подготовка за педагогическа работа с деца, младежи и възрастни в неформална, алтернативна образователна среда; (3) комплексна подготов-ка за работа в широк набор от образователни институции за допълнително и продължаващо образование, за занимания през свободното време, за консултиране и посредничество при търсене на образователни услуги и др.