Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Графичен дизайн / Визуални изкуства

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Анна Цоловска

 

тел.: +359885 895 605

 

e-mail: a.colovska@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма Визуални изкуства е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и професионално направление 1.3. Методика на обучението по изобразително изкуство, които имат желание за надграждане и усъвършенстване на своите знания и умения в областта на визуалните изкуства. Това е програма, която се отнася изключително към студенти, които притежават сериозна художествена подготовка, придобита в бакалавърска програма в горепосочените професионални направления.

 

Образователните цели, поставени в тази програма от една страна са свързани с подготовката на висококвалифицирани професионалисти, които да се включат пълноценно в средната и горната степен на училищното образование(за тези, които вече са придобили педагогическа правоспособност в предшестващата бакалавърска програма), от друга страна ключова цел е формирането на съвременни визуални артисти, подготвени да бъдат активни участници в динамичните процеси в съвременното изкуство и култура.

 

Спецификата на подготовката на специалисти с професионална квалификация „Художник“ в областта на визуалните изкуства налага обучението, провеждано в магистърската програма „Визуални изкуства“, да бъде с широк диапазон. Фокусът е насочен преди всичко към това студентите да се подготвят да присъстват като активни участници в художествения живот. Това налага дисциплините в рамките на магистърската програма да бъдат насочени към формирането на знания и умения, които да бъдат прилагани непосредствено към художествено-творческа реализация. Така се оформят групи дисциплини като “Постмодерна и пост-постмодерна живопис“, „Дигитални и пост дигитални графични техники“, „Арт форми от рециклирана хартия“, „Алтернативни форми и културно противопоставяне в изкуството на границата на хилядолетията“, „Пластични проблеми в кинетичната скулптура“, „Мултикултурни аспекти на изкуството при глобализма“, „Психология на изкуството“, „Концептуални намеси в средата“ и пр.

 

Важен компонент в учебния план са избираемите дисциплини и художествените специализации, които позволяват на студентите да развият задълбочен поглед към частни проблеми, свързани с теорията и практиката на изобразителните изкуства на по-високо ниво.

 

Реализацията на дипломираните магистри по визуални изкуства включва богат спектър от творчески и експертни дейности, свързани с визуалните изкуства; като сътрудници към различни културни институции, музеи и неправителствен сектор, както и в сферата на художественото образование.

 

Прием: Приемът е на базата на успеха от дипломата за висше образование.