Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Магистърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5 Математика / Изчислителна математика и математическо моделиране (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)