Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Управление на качеството / Успехи

   

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2020/21 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2019/20 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2019/20 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2018/19 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2018/19 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2017/18 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2017/18 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2016/17 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2016/17 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2015/16 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2015/16 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през летния семестър на учебната 2014/15 г.

Резултати от проведената анкета за оценяване качеството на обучение, осигурявано от преподавателите през зимния семестър на учебната 2014/15 г.

Цели на анкетата и интерпретация на резултатите

 

Coordination and support action FP7-REGPOT-2011-1

“Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level”