Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Управление на качеството / План за управление на качеството във ФХФ

   

План за управление на качеството във ФХФ

(Одобрен от ФС, Протокол № 2 / 30 септември 2014 г.)

 

1. Поддържане на най-високо ниво на учебната дейност съгласно националните и международни стандарти.
2. Поддържане на най-високо ниво на научната дейност (изследователска и публикационна) съизмеримо с водещи международни изследователски институции

«Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет е съставна част от учебния процес и е интегрирана в заниманията със студентите. По своя характер тя не се управлява, а се подпомага от ректорското ръководство. Тъй като научноизследователската дейност е една от най-специфичните дейности в работата на университетския преподавател, тя трябва да запази своя индивидуален характер. Тази дейност е задължително условие за модерността на съответния преподавател, лаборатория, научен център, факултет.»

3. Поддържане и подобряване на връзките със средното образование с цел стимулиране на въвеждане на подобрения и от двете страни за цялостно подобряване на управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и отделния човек.
4. Поддържане на редовни връзки с потребители на кадри с цел непрекъснато осъвременяване и подобряване на подготовката на високообразовани и интелигентни кадри за подпомагане на управлението и развитието на индустрията и обществото.
5. Подобряване на материално-техническата база с цел поддържане на здравословни условия на труд и качествени условия за научни изследвания и за образователни дейности.
6. Отваряне на Факултета към Европейското образователно пространство чрез засилване на мобилността на студентите и въвеждане на програми за обучение на чужд език.