Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Студентски съвет

   

Факултетният Студентски Съвет на Факултет по химия и фармация е основно структурно звено на Студентския Съвет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Той е основан на 29.11.1999 г. на основание Закона за висшето образование. Численият му състав е определен съгласно структурата на Факултет по химия и фармация по курсове и специалности. В настоящият момент той наброява 19 членове, от които 16 студенти и 3 докторанти. Основните приоритети в дейността на ФСС са:

  1. Защита на общите интереси на студентите и докторантите
  2. Изграждане на по-добра връзка между преподавателите, студентите и Деканското ръководство
  3. Изразява мнения и прави предложения по учебната дейност във Факултет по химия и фармация
  4. Организира научни, специализирани студентски сесии
  5. Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студенти

Ако имате въпроси, предложения или проблеми, не се колебайте и ни потърсете!

 

За контакти: