Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Декански съвет

   

ДЕКАН
чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

 

ЗАМ.-ДЕКАН
управление на качеството, акредитация, връзки с работодатели и СДК

проф. д-р Милен Богданов

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – химически специалности – бакалавърска и магистърска степен

доц. д-р Донка Ташева

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Галя Маджарова

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране

проф. дхн Тодор Дудев

 

ЗАМ.-ДЕКАН
финансови и стопански дейности

доц. д-р Боряна Донкова